Postupak eksterne kontrole, analiza rizika i program sertifikacije

Kontrola treće strane u procesu sertifikacije

Kontrola treće strane u procesu sertifikacije je potvrda da su koraci (poput formiranja grupe i definisanja odgovornosti, ovlašćenja, kanala komunikacije, internog sistema i drugih) u skladu sa specifikacijom proizvodnje, ali i standardima dobre prakse kad je u pitanju obezbeđenje kvaliteta i integriteta proizvoda.

Kako da se unapredi komunikacija i kako da sertifikacija posluži kao garant i edukativni proces iz ugla sertifikacionog tela i njhove uloge u nadzoru sprovođenja interne kontrole.

01 Sesija 02 Sesija 03 Sesija 04 Sesija

Preispitivanje prijave i razvoj novih aktivnosti, odnosno sagledavanje celokupnog projekta

PDF 1.7MB

Prezentacija M3S1

LINK

Snimak sesije M3S1

PDF 0.3MB

Menti M3S1

PDF 0.3MB

Jamboard M3S1

Formiranje programa sertifikacije u skladu sa planom kontrole, planiranje aktivnosti vrednovanja i upravljanje kompetentnošću osoblja

PDF 1.8MB

Prezentacija M3S2

LINK

Snimak sesije M3S2

PDF 0.8MB

Jamboard M3S2

Aktivnosti vrednovanja i ponašanje kontrolora

PDF 1.8MB

Prezentacija M3S3

LINK

Snimak sesije M3S3

PDF 0.5MB

Jamboard M3S3

Aktivnosti preispitivanja i odlučivanja, nadzorne aktivnosti i upravljanje izmenama

PDF 1.8MB

Prezentacija M3S4

LINK

Snimak sesije M3S4

PDF 0.2MB

Menti M3S4

PDF 0.4MB

Jamboard M3S4