Sistem kontrole u oblasti zaštite geografskog porekla

Uvodni modul

Ovaj modul namenjen je svim polaznicima kako bi se podsetili ili naučili šta je zaštita imena i porekla proizvoda, kako ovaj standard doprinosi plasmanu proizvoda i koju ulogu imaju kontrola i sertifikacija procesa i proizvoda.

Tokom ovog modula prolazi se kroz mapu institucija i njihovih odnosa i tako dobija jasna slika koraka potrebnih za uspostavljanje sistema kontrole proizvoda sa poreklom.

01 Sesija 02 Sesija 03 Sesija 04 Sesija 05 Sesija

Oznake geografskog porekla: motiv za zaštitu, efekti i upravljanje kvalitetom

PDF 1.3MB

Prezentacija M1S1

LINK

M1S1 snimak sesije

PDF 0.2MB

Jamboard M1S1

PDF 3.5MB

Dodatno štivo: FAO Ljudi,mesta,proizvodi

PDF 4.8MB

Dodatno štivo: GI i lokalne zajednice

PDF 1MB

Dodatno štivo: WIPO geographical indications

PDF 23.1MB

Dodatno štivo: IG Qualivita

PDF 5.8MB

Dodatno štivo: Study on economic value of EU quality schemes

Sistem sertifikacije OGP: deo šireg komandnog lanca

PDF 3MB

Prezentacija M1S2

LINK

M1S2 snimak sesije

PDF 0.7MB

Jamboard 1 M1S2

PDF 0.7MB

Jamboard 2 M1S2

Kontrolni plan: prvo analiza, pa onda dokument

PDF 2.8MB

Prezentacija M1S3

LINK

M1S3 snimak sesije - prvi deo

LINK

M1S3 snimak sesije - drugi deo

PDF 0.2MB

Jamboard 1 M1S3

PDF 0.3MB

Jamboard 2 M1S3

Osavremenjivanje tradicije i unapređenje praćenja kvaliteta

PDF 0.5MB

Prezentacija M1S4

LINK

M1S4 - snimak sesije

PDF 0.5MB

Jamboard M1S4

Pitanja i odgovori

PDF 0.3MB

Pitanja i odgovori - prezentacija

LINK

M1S5 snimak sesije pitanja i odgovora