Rekapitulacija gradiva, uslovi provere znanja i karakteristike sertifikata

Predispitna sesija

Sesija na kojoj smo prošli kroz sadržaj prethodnih modula, odgovorili na pitanja i upoznali se sa detaljima ispita za dobijanje sertifikata.

Predispitna sesija

Retrospektiva gradiva i informacije o ispitu

PDF 3.2MB

Prezentacija Retrospektiva modula

LINK

Snimak sesije Informacije o ispitu i retrospektiva modula

PDF 0.3MB

Zakon o oznakama geografskog porekla ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 44/2018 - dr. zakon)

PDF 0.1MB

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010)

PDF 0.3MB

Pravilnik o obliku i sadržini oznake geografskog porekla, kao i o načinu kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla ("Sl. glasnik RS", br. 92/2012 i 19/2013)