Organizacija grupe proizvođača u sistemu kontrole proizvoda sa OGP

Interni sistem kontrole

Ovaj modul namenjen je prevashodno predstavnicima proizvođačkih grupa i posvećen uspostavljanju internog sistema kontrole: od planiranja do sprovođenja, definisanja uloga u grupnom sistemu, tehnika provere i obezbeđivanja integriteta proizvoda.

01 Sesija 02 Sesija 03 Sesija 04 Sesija 05 Sesija

Formiranje grupe: planiranje i uspostavljanje internog sistema kontrole

PDF 3.1MB

Prezentacija M2S1

LINK

M2S1 snimak sesije

PDF 0.1MB

Menti M2S1

Komunikacija svih zainteresovanih strana - ključ upravljanja kvalitetom

PDF 5.5MB

Prezentacija M2S2

LINK

M2S2 snimak sesije

PDF 0.1MB

Menti M2S2

Tehnike provere, sledljivost, zapisi/dokumentovanje i uvod u senzornu analizu

PDF 3.8MB

Prezentacija M2S3

LINK

M2S3 snimak sesije

PDF 0.2MB

Menti 1 M2S3

PDF 0.1MB

Menti 2 M2S3

PDF 1.4MB

Menti 3 M2S3

Lanac je snažan kao najslabija karika - sankcije, provera efikasnosti sistema, rešavanje problema

PDF 1.8MB

Prezentacija M2S4

LINK

M2S4 - snimak sesije

PDF 0.1MB

Menti M2S4

PDF 0.6MB

Jamboard M2S4

Pitanja i odgovori

PDF 1.3MB

M2 Pitanja i odgovori - prezentacija

LINK

M2S5 snimak sesije pitanja i odgovora