Senzorska ocena – prva grupa

Opcioni modul

Ukus i druge senzorske karakteristike su od izuzetne važnosti u definisanju i kontroli kvaliteta proizvoda sa poreklom. Kako da se ova subjektivna kategorija objektivno procenjuje kroz proces grupne senzorne analize, a sve u cilju unapređenja i održanja kvaliteta – fokus je ovog opcionog modula u programu GI sertifikacione akademije.

01 Sesija 02 Sesija 03 Sesija 04 Sesija

Definicija senzorske analize proizvoda, dobra laboratorijska praksa, provera čulne osetljivosti

PDF 2.8MB

Prezentacija M4S1 - prva grupa

LINK

Snimak sesije M4S1 - prva grupa

Metode, senzorska svojstva, skale, definisanje senzorskog profila

PDF 1.9MB

Prezentacija M4S2 - prva grupa

LINK

Snimak sesije M4S2 - prva grupa

Prikaz rezultata senzorskog profilisanja meda i definisanje profila ajvara

PDF 1.2MB

Prezentacija M4S3/med - prva grupa

PDF 0.6MB

Prezentacija M4S3/ajvar - prva grupa

LINK

Snimak sesije M4S3 - prva grupa

Senzorska analiza proizvoda za potrebe kontrole kvaliteta proizvoda sa poreklom

PDF 0.7MB

Prezentacija M4S4 - prva grupa

LINK

Snimak sesije M4S4 - prva grupa